کشور تایلند دارای یک آب و هوای گرمسیری و مرطوب میباشد.

اگر به شمال تایلند بروید خواهید دید که دارای 3 فصل متمایز میباشد: گرم و خشک، بارانی و خنک .

آب و هوای تایلند